vườn sacha inchi xuất khẩu Vi Văn Soạn

Nông trại
Xã Nam xuân, Krong No, Đăk Nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Chủ vườn đang tưới nước cho cây sachi. - Cây vàng, quả ra ít do rợp bóng. Quả chín trên cây nhiều. Nhắc nhở chủ vườn thu hoạch và đăng App.
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra sinh trưởng vườn cây, vườn sinh trưởng kém, không làm giàn, cho leo trụ sống, tỷ lệ quả thấp, cây leo cao, hướng dẫn làm giàn, cắt tỉa cành nhánh, hãm ngọn cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
Cây sachi trồng xen canh ở vườn tiêu và cafe. Cây được trồng ở nơi có trụ tiêu đã chết nằm rải rác trên vườn nên không giăng giàn được, cây bò leo thẳng ở trụ sống. Cây phát triển đều, hơi vàng do thiếu dinh dưỡng. Đã xử lý trichoderma và trùng quế. Triển khai cắt tỉa các cành nhánh của trụ sống. Hướng dẫn bấm ngọn, hạn chế chiều cao cây.
Ảnh và video :
Chi tiết:
tưới ẩm đất đổ trùn quế+ tricho vào gốc sachi
Ảnh và video :
Chi tiết:
đổ gốc xử lý cho cây bằng nano đồng
Ảnh và video :