Từ Văn Bộ

Tư vấn kỹ thuật
thuận an dăk min dak nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Vườn 600 cây phát triển không đều, yêu cầu cắt cỏ, cắm cọc, làm giàn, cắt tỉa cành nhánh, định hình lại vườn trồng, chăm sóc, tưới gốc NPK, humic theo hướng dẫn.
Ảnh và video:
Chi tiết:
Vườn 600 cây, phát triển không đều, giàn yếu, đỗ gãy, yêu cầu làm lại giàn, giăng kẽm, hãm ngọn, tủ lệ hoa đậu trái thấp, tiến hành phun Agri Calcium Bo theo hướng dẫn.
Sản phẩm & Vật tư liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Chi tiết:
vườn cây sinh trưởng phts triển tốt đang giai đoạn ra hoa triển khai cấp siêu ra hoa đậu trái và hướng dẫn xử dụng áp
Ảnh và video:
Chi tiết:
vườn cây phát triển không đồng đèo có một số cây bị chết yêu cầu xử lý trùn quế hướng dẫn bấm ngọn cách làm dàn và xử dụng áp
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
huong dan cat tia, bam dot cho cay, tuoi trun que
Thành viên liên quan :
Ảnh và video: