Trịnh Thị Ngọc Thương

Tư vấn kỹ thuật
thuận an, dăk mil, Đắk Nông

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
lấy mẫu đất vườn sachi
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
lấy mẫu đất vườn sachi
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
lấy mẫu đất vườn sachi
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
lấy mẫu đất vườn sachi
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
lấy mẫu đất sachi
Ảnh và video: