Vườn Sachi Trần Xuân Thắng

Nông trại
thôn 11, xã nam bình, huyện đắk song, tỉnh đắk nông
1.5 ha
3 tấn/năm
trồng canh tác theo hướng hữu cơ

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
kiểm tra vườn cây, cây sinh trưởng tương đối, cần cố định lại giàn trụ cho chắc chắn, thu hái quả chín và bấm ngọn kèm cắt tỉa cho cây
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra tình hình sinh trưởng vườn cây, vườn phát triển tốt cành nhánh nhiều, leo bám lên trụ tiêu, triển khai cắt cỏ cắt tỉa tán tạo thông thoáng cho vườn
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn vườn phát triển bình thường. đang cho quả bói có hiện tượng khô cành
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn: vườn cây sinh trưởng phát triển bình thường. 1. vườn cây cành nhánh không cho quả nhiều cần tiến hành tỉa cành nhánh,kích thích cây ra cành mới cho quả. 2. vườn giàn yếu, thấp cần chôn thêm trụ chống giàn cao lên. tăng năng xuất củng như khả năng sinh trưởng của cây.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn phát triển xanh tốt. Cây thông thoáng, ra quả nhiều. Hướng dẫn tủ gốc bằng cỏ khô để giữ ẩm trong mùa khô.
Ảnh và video :