Vườn sachi xuất khẩu anh Trần Xuân Cậy

Nông trại
Thôn tuy đức xã bắc bút so
0.2 ha
0.5 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
HTX Nam thịnh thu mua quả sa chi của gia đình Nguyễn Văn Khánh -Nguyễn văn triển trần văn Sỹ phạm văn vượng số lượng 2250kg
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
gia đình bán hàng sa chi cho HTX Nam thịnh số lượng 486kg quả và 160kg hạt
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
gia đình bán hàng sa chi cho HTX Nam thịnh số lượng 486kg quả và 160kg hạt
Ảnh và video :
Chi tiết:
khoảng 5 tạ sachi
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn đag tiến hành làm cỏ xung quanh gốc, triển khai thu hái quả chín trên cây rồi cắt tỉa cành nhánh, vườn phát triển bình thường
Ảnh và video :