trần nguyễn huỳnh thanh

Kỹ thuật viên
Thuận An, Đakmil,Đaknong

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Cây sinh trưởng hơi yếu. - Vườn cắt tỉa cành thông thoáng, sạch sẽ. - giàn được gia cố cẩn thận. Nhắc nhở tưới nước thường xuyên để đảm bảo độ ẩm cho cây.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triền bình thường. - Cây ra quả ít do bị rọp bóng. - Cây leo theo trụ sống, chưa làm giàn. Triễn khai: - phát dọn bớt cành trụ sống tạo thông thoáng. - Giăng giàn cho cây leo.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Chủ vườn đang tưới nước cho cây sachi. - Cây vàng, quả ra ít do rợp bóng. Quả chín trên cây nhiều. Nhắc nhở chủ vườn thu hoạch và đăng App.
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn rậm, nhiều cành vô hiệu triển khai tỉa cành, lá vàng, lá không hiệu quả. vườn cỏ nhiều triển khai phát cỏ cho vườn. vườn thiếu nước triển khai tưới nước cho vườn cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn rậm, nhiều cành vô hiệu triển khai tỉa cành, lá vàng, lá không hiệu quả. vườn cỏ nhiều triển khai phát cỏ cho vườn. vườn thiếu nước triển khai tưới nước cho vườn cây
Ảnh và video :