trần nguyễn huỳnh thanh

Tư vấn kỹ thuật
Thuận An, Đakmil,Đaknong

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
vườn rậm, nhiều cành vô hiệu triển khai tỉa cành, lá vàng, lá không hiệu quả. vườn cỏ nhiều triển khai phát cỏ cho vườn. vườn thiếu nước triển khai tưới nước cho vườn cây
Ảnh và video:
Chi tiết:
vườn rậm, nhiều cành vô hiệu triển khai tỉa cành, lá vàng, lá không hiệu quả. vườn cỏ nhiều triển khai phát cỏ cho vườn. vườn thiếu nước triển khai tưới nước cho vườn cây
Ảnh và video:
Chi tiết:
thăm vườn: vườn cây sinh trưởng phát triển bình thường. 1. vườn cây cành nhánh không cho quả nhiều cần tiến hành tỉa cành nhánh,kích thích cây ra cành mới cho quả. 2. vườn giàn yếu, thấp cần chôn thêm trụ chống giàn cao lên. tăng năng xuất củng như khả năng sinh trưởng của cây.
Ảnh và video:
Chi tiết:
kiểm tra vườn 1 vườn chưa làm giàn triển khai nông hộ làm giàn. 2. vườn cỏ nhiều triển khai nông hộ tiến hành phát cỏ 3. vườn không cắt tỉa triển khai cắt tỉa cành tạo hình vườn cây sau khi làm giàn
Ảnh và video:
Chi tiết:
1.Kho lưu trữ bảo quản vật tư tách biệt nhà ở, thông thoáng, không ẩm. 2.Yêu cầu thu hái quả chín, khô trên cây, làm lại giàn, cắt tỉa nhánh, cành, phun Agri Companion xử lý nấm mốc sương, tưới gốc bổ sung nguyên tố đa lượng có NPK+ Humic theo chỉ dẫn.
Ảnh và video: