Tạ Ngọc Phin-HTX ĐỒNG NGUYÊN Quản Lý Vùng Sachi

Quản lý vùng sản xuất
Thôn 10, xã Nam D'Jang, Đắk Song, Đắk Nông
50 ha
Chuyên canh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Thu mua hàng sachi của bà con htx Đồng Nguyên khu vực Nam Njang.
Ảnh và video:
Chi tiết:
kĩ thuật công ty và HTX vào kiểm tra vườn: hướng dẫn chăm sóc cây sachi kiểm trang tình trạg phát triển vườn
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
Kiểm tra vườn anh Trần Đức Cường HTX ĐỒNG NGUYÊN. 1. kiểm tra tình trang sau bệnh hại 2. Hướng dẫn cách chăm sóc vườn theo tiêu chuẩn.
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
hoi thao cay sachi tai thon 6 truong xuan
Ảnh và video:
Chi tiết:
kĩ thuật công ty về triển khai truy xuất nguồn gốc và thăm vườn cho từng hộ dân
Ảnh và video: