Nông hộ trồng Sachi Phạm Văn Dư

Nông trại
Thôn 10, Nam Bình, Đắc Song, ĐắK Nông
0.4 ha
2 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Thu hoạch sachi ngày 6/2 .. được 200kg khô
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn cây sachi, kiểm tra sinh trưởng phát triển vườn cây, vườn đag tiến hành làm giàn cho cây tầng 2, căng giàn, triển khai cần cắt tỉa nhiều hơn tạo thông thoáng cho vườn, tập trung dinh dưỡng nuôi quả
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển không đều, triển khai làm lại giàn, cắt cỏ toàn diện tạo thông thoáng cho vườn cây, cắt tỉa cành, nhánh.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn sinh trưởng tốt, triển khai làm giàn dây 2 gấp cho vườn cây, cây phát đọt nhiều, hướng dẫn cắt tỉa, sử dụng các chế phẩm npk, trùn quế cho vườn cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây sinh trưởng phát triển tương đối đều, triển khai cắt tỉa nhánh sát gốc, ngọn, căng thêm kẽm làm giàn, tưới bổ sung trung vi lượng tăng cường cho vườn cây.
Ảnh và video :