Vườn Cây Sachi xuất khẩu Phạm Văn Đảng

Nông trại
thôn 7 Nam bình Đăk song
0.2 ha
1 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Vườn cây phát triển yếu, rợp bóng xen vườn Tiêu, bị khô cành, nấm lỡ cổ rể, triển khai cắt tỉa những cành bị bệnh, tưới gốc Nano Đồng xử lý nấm bệnh theo chỉ dẫn trên toàn vườn. Yêu cầu đăng app đầy đủ khâu thu hoạch.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triền bình thường. - Cây ra quả ít do bị rọp bóng. - Cây leo theo trụ sống, chưa làm giàn. Triễn khai: - phát dọn bớt cành trụ sống tạo thông thoáng. - Giăng giàn cho cây leo.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển tương đối đều, triển khai cắt tỉa cành, nhánh, buôc ngọn theo trụ chính, tưới gốc bổ sung MKP Humic, phun siêu ra hoa.
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra vườn: vườn sinh trưởng tương đối tốt, 1 số cây còi, thiếu dinh dưỡng, triển khai làm giàn, bấm ngọn hãm chiều cao, cắt tỉa cành, nháh sát gốc. tưới trùn quế + humic bổ sung dinh dưỡng
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
lấy mẫu đất vườn sachi
Ảnh và video :