Vườn Sacha Inchi xuất khẩu Phạm Văn Đạm

Nông trại
Thuận Bắc, Thuận Hạnh, Đắk Song, Đắk Nông
1 ha
3 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
pha có sa chi
Ảnh và video :
Chi tiết:
cắt tỉa những cành khô .già yếu vườn thiếu dinh dưỡng cần tưới nước cho vườn cây .
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
hôm nay là buổi hái xa chi lứa đầu tiên được khoảng 30 k
Ảnh và video :
Chi tiết:
hôm nay là buổi tiêu cuối cùng của nhà mình cả vụ mới được khoảng 7 ta
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển bình thường, bị rệp muội đen ở 1 số cây, hướng dẫn cắt tỉa, hủy bỏ những cành, nhánh bị bệnh, rệp ra khỏi vườn, tạo thông thoáng trên vườn.
Ảnh và video :