nguyễn nhi khoa

Tư vấn kỹ thuật
thuận an đăk mil đăk nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
thăm vườn vườn phát triển bình thường. đang cho quả bói có hiện tượng khô cành
Ảnh và video:
Chi tiết:
Vườn Sachi phát triển không đồng đều, một số cây biểu hiện thiếu dinh dưỡng. yêu cầu làm cỏ và bổ xung dinh dưỡng.
Ảnh và video:
Chi tiết:
Vườn đã tưới MKP+ tricho, đã bỏ phân hữu cơ lần lượng còn lại. Cây hồi xanh, ngọn ra khỏe. Nữa phía trên cắt tỉa nhánh thông thoáng, còn nữa phía dưới cành nhánh hơi nhiều. Triển khai cắt tỉa bớt.
Ảnh và video:
Chi tiết:
thăm kiêm tra cây phát triển bình thường .cỏ còn hơi thấp. vườn thiếu dinh dưỡng nhẹ. đang trong thời kỳ ra hoa, đậu quả
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Chi tiết:
cây phát triển kém. đất có độ dốc. địa hình đồi núi trọc. dinh dưỡng kém . đã tạo bồn
Thành viên liên quan :
Ảnh và video: