Nguyễn Hữu Hùng

Kỹ thuật viên
Thuận An, Đăk Mil, Đăk Nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Cây sinh trưởng hơi yếu. - Vườn cắt tỉa cành thông thoáng, sạch sẽ. - giàn được gia cố cẩn thận. Nhắc nhở tưới nước thường xuyên để đảm bảo độ ẩm cho cây.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triền bình thường. - Cây ra quả ít do bị rọp bóng. - Cây leo theo trụ sống, chưa làm giàn. Triễn khai: - phát dọn bớt cành trụ sống tạo thông thoáng. - Giăng giàn cho cây leo.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Chủ vườn đang tưới nước cho cây sachi. - Cây vàng, quả ra ít do rợp bóng. Quả chín trên cây nhiều. Nhắc nhở chủ vườn thu hoạch và đăng App.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Cây phát triển tốt. Quả, cành nhiều. Vườn trồng xen ở trụ tiêu nên bị rợp bóng. Giàn hơi yếu, một số hàng dây cáp bị chùng. Nhiều cây nhà trồng ở trụ tiêu chết nên leo cao. Vườn đã có quả chín bói. Triển khai gia cố thêm cọc chống. Cắt tỉa cành nhánh.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây 2019 phát triển tốt, cây ra quả nhiều. đã có quả chínbois. Cây trồng xen ở vườn tiêu kinh doanh nên bị rợp bóng. Vườn 2018 bị lở cổ rể làm chết cây. Triển khai xới đất ở gốc, phun comperion vào gốc.
Ảnh và video :