Nguyễn Duy Tuân

Kỹ thuật viên
Thuận An, Đak Mil, Đak Nông
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Thu hoạch trái chín, khô trên vườn, cắt tỉa, tạo hình thân chính, thông thoáng trên vườn, vun gốc, căng giàn chắc chắn để cây phát triển, đăng App khâu thu hoạch. Tưới gốc Nano Đồng vào chiều mát xử lý nấm bệnh theo hướng dẫn.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển không đều, yêu cầu thu hái quả chín trên cây, đăng App đầy đủ khâu thu hoạch, cắt tỉa cành, nhánh không hiệu quả, tạo thông thoáng trên vườn. Phun Agri Calcium Bo vào chiều mát theo hướng dẫn.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển tương đối đều, yêu cầu thu hái quả chín, khô trên cây, cắt tỉa cành, làm lại giàn chắc chắn, đăng App khâu thu hoạch đầy đủ.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển không đều, bị khô cành, hướng dẫn cắt tỉa cành nhánh không hiệu quả, vun gốc, thu hoạch trái chín khô, đăng App đầy đủ.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển không đều, rợp bóng do trụ sống, xen tiêu, hướng dẫn cắt tỉa cành tăm, nhánh bị khô cành, hãm ngọn, thu hoạch trái chín khô trên cây, đăng App đầy đủ khâu thu hoạch.
Ảnh và video :