Nguyễn Duy Tuân

Kỹ thuật viên
Thuận An, Đak Mil, Đak Nông
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hướng dẫn cắt tỉa cành, hãm ngọn, thu hoạch trái chín khô trên vườn, đăng App đầy đủ khâu thu hoạch.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển không đều, bị khô cành, nấm thối cổ rể, sâu đục thân 1 số cây, triển khai thu hái quả chín khô, cắt tỉa cành bị sâu đục thân, cành tăm. Ủ dung dịch lá xoăn sau 10 ngày tưới gốc xử lý tuyến trùng đất theo hướng dẫn.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển không đều, yêu cầu cắm cọc, cố định thân cây, chống đỗ gẫy, cắt tỉa cành sát gốc, định hình thân chính
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển tương đối đều, 1 số cây bị nấm lỡ cổ rể, hướng dẫn cắt tỉa cành nhánh, thu hái trái chín khô trên vườn, tưới gốc xử lý nấm bệnh bằngNano đồng theo chỉ dẫn.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vun gốc, căng kẽm làm giàn, cắt tỉa cành nhánh không hiệu quả, tưới bổ sung MKP theo hướng dẫn.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :