Nguyễn Duy Thịnh

Tư vấn kỹ thuật
Thuận An Đak Mil Đak Nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
kiểm tra sinh trưởng vườn cây, cây phát triển tốt cành nhánh nhiều rậm rạp, chưa cắt tỉa, vườn đag dựng lại trụ và tạo bồn vun gốc cho cây
Ảnh và video:
Chi tiết:
kiểm tra sinh trưởng vườn cây, vườn đã tiến hành cắt tỉa tạo tán, vun gốc chống sói mòn cho vườn cây, vườn sinh trưởng phát triển tốt
Ảnh và video:
Chi tiết:
Xử lý nấm mốc sương ở quả, bằng Agri Companion, sau 7 ngày đã có chuyển biến tốt hơn, triển khai thu hái quả khô, chín trên vườn, cắt tỉa tạo thông thoáng, môi trường quang hợp ánh sáng tốt nhất.
Sản phẩm & Vật tư liên quan :
Ảnh và video:
Chi tiết:
thăm vườn cây sachi, kiểm tra sinh trưởng phát triển vườn cây, vườn đag tiến hành làm giàn cho cây tầng 2, căng giàn, triển khai cần cắt tỉa nhiều hơn tạo thông thoáng cho vườn, tập trung dinh dưỡng nuôi quả
Ảnh và video:
Chi tiết:
kiểm tra tình hình sinh trưởng phát triển, vườn cây còi cọc, cần bổ sung dinh dưỡng phân hữu cơ, quả chín nhiều, triển khai tưới nước cho vườn cây, cắt tỉa và thu hái quả chín
Ảnh và video: