Nguyễn Duy Thịnh

Kỹ thuật viên
Thuận An Đak Mil Đak Nông
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
kiểm tra vườn, chịu ảnh hưởng của gió nhiều, cần làm lại giàn cố định cây, bấm ngọn và bắt lên giàn cho cây phát triển, thu hái quả chín bảo quản
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn tương đối tốt, cành nhánh rậm rạp quả chín nhiều, triển khai thu hái quả chín trên vườn, tạo bồn và tưới cho cây, cắt tỉa tạo thông thoáng
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn thiếu nước nên 1 số cây bị chết, triển khai tưới nước cho cây, cắt tỉa cành gốc tạo bồn quanh gốc, thu hái quả chín trên vườn thu gom tàn dư tiêu hủy
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra vườn cây, cây sinh trưởng tương đối, cần cố định lại giàn trụ cho chắc chắn, thu hái quả chín và bấm ngọn kèm cắt tỉa cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn sinh trưởng phát triển tốt, cành nhánh nhiều, cần bắt giàn và bấm đọt cho cây phát triển cành thứ cấp, dọn vệ sinh trên vườn và tiến hành thu hái quả bói
Ảnh và video :