Nguyễn Duy Thịnh

Tư vấn kỹ thuật
Thuận An Đak Mil Đak Nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
kiểm tra tình hình chăm sóc vườn cây của nông hộ, nhà vẫn chưa tiến hành làm giàn cho vườn cây, gió gây đỗ gãy nhiều, chăm sóc kém, cần tiến hành làm gấp để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây
Ảnh và video:
Chi tiết:
vườn sinh trưởng phát triển tốt, đất dốc bị sói mòn gốc nhẹ trơ rễ non, cần phải tiến hành vun xới gốc gấp để không ảnh hưởng tới bộ rễ, bấm tỉa những cành vô hiệu, hãm ngọn tập trung dinh dưỡng nuôi quả
Ảnh và video:
Chi tiết:
Vườn 1000 cây, phát triển không đều, yêu cầu cắt tỉa cành, nhánh, căng kẽm làm giàn, vun gốc tưới gốc bổ sung Humic+ MKP theo hướng dẫn.
Ảnh và video:
Chi tiết:
kiểm tra sinh trưởng vườn cây, vườn cành nhánh nhiều, triển khai cắt tỉa tạo thông thoáng ngăn ngừa rệp, làm cỏ tủ gốc giữ ẩm cho vườn cây
Ảnh và video:
Chi tiết:
Vườn 2000 cây, sinh trưởng phát triển tương đối đều, triển khai cắt tỉa nhánh gốc, cành tăm, hãm ngọn, định hình thân chính, thu hái lá già, không bị bệnh, vàng, bẩn.
Ảnh và video: