Ngô Phi Hùng

Tư vấn kỹ thuật
Đức An,Thuận An,Đăk Mil,Đăk Nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Vườn sinh trưởng tốt. cành nhánh rậm rạp, một số giàn bị sập. Cỏ dại um tùm. triển khai: 1; cắt tỉa cành nhánh. Bổ sung thêm trụ để gia cố cọc giàn. 2; Phát cỏ trên vườn.
Ảnh và video:
Chi tiết:
Cây sinh trưởng, phát triển không đều. Phần trên đồi cây vàng, yếu. Vườn cỏ um tùm cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng với cây sachi. Triển khai: 1; Phát cỏ toàn diện tích. 2; tủ có vào gốc sachi ( đặc biệt phần diện tích trên đỉnh) để giữ ẩm cho cây vào mùa khô. 3; Bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng NPK 20_20_20 TE.
Sản phẩm & Vật tư liên quan :
Ảnh và video:
Chi tiết:
1) triển khai thu hoạch và phơi quả. 2) Hướng dẫn đăng app thu hoạch
Ảnh và video:
Chi tiết:
kiểm tra đánh giá sản lượng thu hoạch sachi nông hộ
Ảnh và video:
Chi tiết:
Tiến hành tưới siêu lân 86 vào gốc cung cấp dinh dưỡng cho cây trên ruộng
Sản phẩm & Vật tư liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video: