Vườn Sachi Lê Trường Tân

Nông trại
Đức an thuận an đakmil
0.5 ha
2 tấn/năm
7 sào,trồng ca fe,tiêu,sachi

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Vườn cây xanh tốt, cành nhánh um tùm. triển khai: - Cắt tỉa cành. - Mang các cành khô, bệnh ra khỏi vườn. - Gia cố thêm cọc cho giàn.
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra sinh trưởng vườn cây, vườn sinh trưởng không đều, giàn yếu đỗ sập, cây nhiều trái, triển khai làm lại giàn, cắt tỉa cành lá. bổ sung agri potasium bo, trùn quế, siêu ra hoa cho vườn cây, bổ sung humic cho 1 số cây bị yếu.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển tốt. Một số hàng bị đổ, ngả trụ chống. Có hiện tượng héo rủ, chết nhanh một số cây trên vườn. Triển khai gia cố cộc giàn, dựng các giàn bị đổ ngã. Triển khai cắt tỉa bớt các cành yếu. Hướng dẫn xử lý COPPERION.
Ảnh và video :
Chi tiết:
cây phát triển không đều, một sô cây bị sâu đục thân, triển khai cắt tỉa nhánh sát gốc, tưới trico, trùn quế. Lấy mẫu đất .
Ảnh và video :
Chi tiết:
Xuống kiểm tra một số vườn sachi khi vực thuận an, đak mil. Cây phát triển tốt, bắt đầu nông dân có thu từ cây 7 tháng tuổi.
Ảnh và video :