HTX Thành Phát Quản Lý Vùng Trồng Sachi Khu Vực Bình Phước

Người đánh giá
Thôn 10, Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước
Ngày 12/03/2019 HTX Thành Phát đã ký hợp đồng với công ty Tân Gia Phát để phối hợp với nông dân trồng và thu hoạch 600 hecta Sacha Inchi tịa Bình Phước và Đắk Nông HTX Thành Phát Thôn 10, Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước Phụ Trách : Nguyễn Minh Trang

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
1500 cây sachi
Ảnh và video :
Chi tiết:
làm cỏ
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
1500 cây sachi
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
phát cỏ
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tham vuon be sa chi
Ảnh và video :