HTX BỒN XĂNG Quản lý vùng trồng sacha inchi

Nông trại
Ấp BỒN Xăng, Lộc Quang, H Lộc Ninh, Bình Phước
4 ha
8 Tấn
quanh năm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
bón phân hữu cơ gốc
Ảnh và video:
Chi tiết:
làm cỏ gốc bón phân và cột đọt sachi vào giàn
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
phát cỏ luống sachi và dọn cỏ gốc
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
xịt vào lúc 8 giờ sáng
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
xạc cỏ gốc cột đọt sachi vào dàn
Ảnh và video: