HTX Nông Nghiệp Hoà Phát

Nông trại
dak la dak nhau bù đăng bình phước

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
chăm sóc trái đầu tiên
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
tưới nano đồng
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
tưới trico và humis
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
quan sát độ lớn của cây
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
phát hiện sachi phát triển ngoài mong đợi
Ảnh và video: