HTX NN DV Hiệp Tiến Quản Lý vùng trồng cây sacha inchi

Quản lý vùng sản xuất

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
cây sachi đã bắt đầu có bông phát triển bình thường
Ảnh và video:
Chi tiết:
bón phân vi sinh cho sachi
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
tưới EMY
Ảnh và video: