Trần Phước Tài

Chủ doanh nghiệp
Thuận An, Đăk Mil, Đăk Nông
Giám Đốc
Tân Gia Phát chuyên quản lý và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp cho các tổ chức và doanh nghiệp chế biến, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Nhận cung cấp kỹ thuật, kỹ sư nông nghiệp cho các vùng sản xuất, làm truy xuất nguồn gốc toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm bao gồm sản xuất - chế biến - phâm phối Cung cấp vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo năng xuất và chất lượng nông sản phục vụ xuất khẩu đến các nước khó tính nhất. Hiện tại Tân Gia Phát đã ký hợp đồng với công ty Sachi Tây Nguyên quản lý, chăm sóc và phát triển vùng sản xuất 10.000 ha cây Sacha Inchi theo hướng hữu cơ tiến đến công nhận hữu cơ cho toàn vùng sản xuất. Cung cấp nguyên liệu sachi xuất khẩu cho nhà máy Sachi Tây Nguyên tai Đắk Nông. Liên Hệ : Công ty TNHH Tân Gia Phát Địa chỉ : Thuận An, Đăk Mil, Đăk Nông Sđt : 0985771133 Mr Dương - 0917026292 Mr Tài

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
HTX mua quả sa chi của gia đình Nguyễn Văn nở bùi văn chuyển vũ văn phòng số lượng quả 1758 kg
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
HTX cân hàng của gia đình Phạm Thị Trịnh Phan trung kiên Trần Thị ngoan số lượng quả 2955kg
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
HTX cân hàng của gia đình Phạm Thị Trịnh Phan trung kiên Trần Thị ngoan số lượng quả 2955kg
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
HTX Nam thịnh xuất bán hàng sa chi cho công ty sa chi tây nguyên số lượng quả 2170kg
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
HTX Nam thịnh xuất bán hàng sa chi cho công ty sa chi tây nguyên số lượng quả 1999 kg
Ảnh và video :