Bàn Phúc Quỹ

Kỹ thuật viên
Thuận An - Đak Mil
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
vườn rậm, nhiều cành vô hiệu triển khai tỉa cành, lá vàng, lá không hiệu quả. vườn cỏ nhiều triển khai phát cỏ cho vườn. vườn thiếu nước triển khai tưới nước cho vườn cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn rậm, nhiều cành vô hiệu triển khai tỉa cành, lá vàng, lá không hiệu quả. vườn cỏ nhiều triển khai phát cỏ cho vườn. vườn thiếu nước triển khai tưới nước cho vườn cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn: vườn cây sinh trưởng phát triển bình thường. 1. vườn cây cành nhánh không cho quả nhiều cần tiến hành tỉa cành nhánh,kích thích cây ra cành mới cho quả. 2. vườn giàn yếu, thấp cần chôn thêm trụ chống giàn cao lên. tăng năng xuất củng như khả năng sinh trưởng của cây.
Ảnh và video :
Loại giao dịch
Số lượng
50 kg
Nội dung giao dịch
giao hàng cho khách
Thương lái
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn Sachi phát triển không đồng đều, một số cây biểu hiện thiếu dinh dưỡng. yêu cầu làm cỏ và bổ xung dinh dưỡng.
Ảnh và video :