Cây Sachi - Sacha Inchi

Vùng trồng
Mã vùng : VT 26836

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0985771133

Email :

ogaagri@gmail.com

Địa chỉ :

Tây Nguyên, Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

5000 ha

Sản lượng dự kiến :

10000 Tấn

Số lượng cây con :

200000

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Thuộc doanh nghiệp :

Chứng nhận đất đai :

Thông tin chung :

Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm từ cây Sacha Inchi, Công ty Sachi Tây Nguyên đã ký kết độc quyền với công ty Tân Gia Phát để liên kết với nông dân trồng và thu hoạch 10.000 hecta Sacha Inchi theo hướng hữu cơ.

Nhật ký vùng sản xuất :