Cây Sachi - Sacha Inchi

Mã vùng: VT 26836

Hình ảnh :

Bản đồ vùng sản xuất:

Người đại diện :

Địa chỉ :

Tây Nguyên, Việt Nam

Liên hệ :

0985771133

Diện tích :

5000 ha

Sản lượng dự kiến :

10000 Tấn

Mùa vụ :

Quanh năm

Phương thức sản xuất :

Xen canh và chuyên canh

Giấy chứng nhận :

Thông tin chung :

Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm từ cây Sacha Inchi, Công ty Sachi Tây Nguyên đã ký kết độc quyền với công ty Tân Gia Phát để liên kết với nông dân trồng và thu hoạch 10.000 hecta Sacha Inchi theo hướng hữu cơ.

Nhật ký vùng sản xuất :