Nhà xưởng sản xuất Sachi Tây Nguyên

Mã nhà xưởng : NS 46782

Hình ảnh :

Loại hình doanh nghiệp :

111

Người đại diện :

Số điện thoại :

0985771133

Địa chỉ :

Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông

Diện tích nhà xưởng :

1000 m2

Diện tích kho lạnh :

111

Sản lượng :

111

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Giấy chứng nhận :

Thông tin chung :

Nhà xưởng sản xuất của Công Ty Cổ Phần Sachi Tây Nguyên hợp tác với công ty Tân Gia Phát bao tiêu 5000ha diện tích trồng cây Sacha Inchi để chế biến và xuất khẩu đi nhơn 10 quốc gia trên toàn Thế giới

Nhật ký hoạt động :