Nhà xưởng sản xuất Sacha Inchi - Sachi Tây Nguyên

Mã nhà xưởng : NS 46782

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0985771133

Email :

ogaari@gmail.com

Địa chỉ :

Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

3000 m²

Sản lượng :

1000 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Thuộc doanh nghiệp :

Giấy chứng nhận :

Thông tin chung :

Nhà xưởng sản xuất của Công Ty Cổ Phần Sachi Tây Nguyên hợp tác với công ty Tân Gia Phát bao tiêu 5000ha diện tích trồng cây Sacha Inchi để chế biến và xuất khẩu đi nhơn 10 quốc gia trên toàn Thế giới

Nhật ký hoạt động :