Chi tiết:
thăm vườn vườn phát triển bình thường. đang cho quả bói có hiện tượng khô cành
Ảnh và video :