Chi tiết:
Cây sinh trưởng hơi yếu. - Vườn cắt tỉa cành thông thoáng, sạch sẽ. - giàn được gia cố cẩn thận. Nhắc nhở tưới nước thường xuyên để đảm bảo độ ẩm cho cây.
Ảnh và video :