Chi tiết:
Chủ vườn đang tưới nước cho cây sachi. - Cây vàng, quả ra ít do rợp bóng. Quả chín trên cây nhiều. Nhắc nhở chủ vườn thu hoạch và đăng App.
Ảnh và video :