Chi tiết:
cây phát triển không đều, một sô cây bị sâu đục thân, triển khai cắt tỉa nhánh sát gốc, tưới trico, trùn quế. Lấy mẫu đất .
Ảnh và video :