Trần Công Tài

Quản lý
Thuân An, Đăk Mil, Đắk Nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
thăm vườn vườn phát triển bình thường. đang cho quả bói có hiện tượng khô cành
Ảnh và video :
Chi tiết:
Xuống vườn kiểm tra, đo pH, hưỡng dẫn chăm sóc
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
hương dẫn dăng dây.cách cho cây leo hướn dẫn xử lý vật tư
Ảnh và video :
Chi tiết:
lấy mẫu đất, hướng dẫn cắt cành gốc, sử dụng trico, trùn quế
Ảnh và video :
Chi tiết:
cây phát triển không đều, một sô cây bị sâu đục thân, triển khai cắt tỉa nhánh sát gốc, tưới trico, trùn quế. Lấy mẫu đất .
Ảnh và video :